Privacybeleid

In dit privacybeleid kunt u lezen welke gegevens Stagaro van u verwerkt, de doelstelling en hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.

1. Gegevensbeschermingsbeleid Stagaro
Stagaro maakt gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens voor een transparant, persoonlijke en betrouwbare dienstverlening. Hierin respecteert Stagaro uw privacy en doet er alles aan uw persoonsgegevens te handhaven en te beschermen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dat sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU.

2. Toepassing van het privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op gegevens die Stagaro verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en gebruikers van de website.

3. Verantwoordelijkheid van uw gegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat door geen hoog privacy risico’s en door de omvang bedrijfsactiviteiten van Stagaro, deze niet onder het criteria valt voor het verplicht aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Ondernemer is zelf verantwoordelijk om integer en veilig met de persoonsgegevens om te gaan.

4. Hoe en welke gegevens worden verzamelt?
4.1 Via website:
Wanneer men via de Stagaro website een reservering doet of gebruik maakt van de contactformulier(en) op de website, worden de volgende gegevens verzamelt:

• NAW gegevens;
• Werkzaamheden;
• Telefoon nr.;
• Mailadres;
• Kenteken.

4.2 Via telefonische afspraak:
Wanneer men een bezoek breng aan Stagaro via een telefonische afspraak, kunnen de volgende gegevens worden verzamelt:

• Telefoon nr.;
• Mailadres;
• Kenteken.

4.3 Overeenkomst:
Bij het overeenkomen van een te ondertekenen overeenkomst worden de volgende gegevens verzamelt;

• NAW gegevens;
• Telefoon nr.;
• Mailadres;
• Kenteken.

5. Met welke doelstelling worden gegevens verzamelt?
5.1 Acceptatie:
In verband met verantwoorde acceptatie en risico analyse raadpleegt Stagaro de gegevens bij reservering via website. Hiermee is o.a. te zien of geboekte tijden en de geplande werkzaamheden reëel en verantwoord zijn.

5.2 Administratie:
Om een dienst of product te kunnen afsluiten en administreren wanneer een aanvraag wordt ontvangen.

5.3 Facturatie:
Wanneer de behoefte of een situatie zich voldoet waarbij ondernemer, klant of een bedrijf een product of dienst afneemt waarbij het versturen van een factuur gewenst is.

5.4 Service:
Om service richting klant te kunnen verlenen m.b.t. relevante informatieve doeleinden, correspondentie, contactonderhoud en het bekend stellen van eventuele acties & aanbiedingen.

5.5 Overeenkomst:
Bij het overeenkomen van een afspraak of een te ondertekenen overeenkomst.

5.6 Raadplegen:
Kenteken informatie wordt verzamelt voor het raadplegen van (technische) auto informatie voor het afnemen van onderdelen, inzage onderhoudsinstucties en het raadplegen van veiligheidsaspecten (zoals bijv. voertuig hefpunt informatie).

5.7 Analyse:
Stagaro is o.a. actief in het werven van klanten d.m.v. reclame inzet. Daarbij wordt gemonitord wat het bereik is van deze reclame inzet bij werving. Op deze wijze kunnen strategieën worden uitgebreid of aangepast.

5.8 Verhindering:
Bij verhindering van een afspraak door Stagaro of klant is communicatie middels mail of telefonisch contact gewenst. Zo kunnen beide partijen op de hoogte worden gesteld van de verhindering.

5.9 Betalingsdoeleinden:
Wanneer het mobiele pinautomaat om één of andere reden buiten werking is, dan kan als betaalmethode worden gekozen voor ‘Tikkie’. Tikkie is een applicatie, opgezet door ABN Amro, om snel, handig en veilig een betaalverzoek te versturen via whatssapp. Voor het versturen van een betaalverzoek is een mobiel nr. vereist.

6. Wanneer en waarom worden gegevens verwerkt?
Persoonsgegevens worden verwerkt, wanneer men Toestemming verleend. Met het verlenen van Toestemming, geeft u Stagaro toestemming om gegevens te verwerken. Met verwerkte gegevens kunt u op de hoogte gehouden worden van Acties & Informatie.

Onder Acties wordt verstaan, aanbiedingen of aangepaste prijzen voor diensten / goederen. Onder Informatie wordt verstaan, de klant voorzien van nuttige en (persoonlijk) toepasbare informatie & de klant op de hoogte te stellen van wijzigingen.

Verwerkte gegevens worden gebruikt voor doeleinden als beschreven in par. 5.

7. Verlenen van Toestemming
Het verlenen van Toestemming kan door het aanvinken van het selectie vakje ‘Houdt mij op de hoogte van Acties & Informatie’ op de contactformulieren of bij reserveren (par. 4.1). Wanneer men mail gegevens verstrekt aan de eigenaar (par 4.2). Of bij het opstellen van een overeenkomst (par 4.3), middels een handtekening geeft u dan toestemming voor verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer er geen toestemming verleend is, zal Stagaro geen gegevens verwerken en u niet voorzien van de informatieve kennisgeving.

8. Verstrekking van uw gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden binnen of buiten de EU of een internationale organisatie.

9. Informatie opslag- en beveiliging
Stagaro heeft adequate maatregelen getroffen om persoonsgegevens op te slaan en te beveiligen:
• Logische en fysieke (toegangs-)beveiliging en beveiliging van apparatuur;
• Up-to-date houden Software, browsers en virusscanners website, mail account & mobiele telefoon;
• Verwerking van Data gebeurt enkel door de eigenaar;
• Directe verwerking en verwijdering van gegevens dat is verzamelt middels de website;
• Externe Data opslag in beveiligd Excel bestand;
• SSL-Certificaat website en mail account (https://).

10. Bewaartermijn
Stagaro bewaart je persoonsgegevens voor noodzakelijke doeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden bewaard. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

11. Correctie, verwijdering en inzage van persoonsgegevens
Wilt u weten of alle gegevens die Stagaro van u heeft ook juist zijn? Dan kun je daar navraag naar doen per mail. Binnen 3 dagen leveren wij uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.
Voor het verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u via mail aangeven niet langer gediend te zijn van informatie (intrekking Toestemming). Inzage kan ten alle tijden.